รายชื่อผลิตภัณฑ์อะคริเลตมอนอเมอร์ (พร้อมกล่มทำหน้าที่เชื่อมประสานในโมเลกุล)

Nippon Kasei Chemical Co.,Ltd

japanese privacypolicy sitemap
home profile product Responsible Care Inquiries

English page

รายชื่อผลิตภัณฑ์
   

รายชื่อผลิตภัณฑ์อะคริเลตมอนอเมอร์

รายชื่อผลิตภัณฑ์อะคริเลตมอนอเมอร์ (พร้อมกล่มทำหน้าที่เชื่อมประสานในโมเลกุล)

4HBA / CHDMMA / 4HBAGE เป็นอครีเลตมอนอเมอร์ดีสำหรับอคริลิกโคโพลิเมอร์
ซึ่งมีกลุ่มทำหน้าที่เชื่อมประสานเช่นกลุ่มไฮดรอกซีและกลุ่มอีพ็อกซี

DAAM เป็นมอนอเมอร์ดีสำหรับอคริลิกโคโพลิเมอร์
อคริลิกโคโพลิเมอร์ทีมีหน่วย DAAM ถูกใช้สำหรับพื้นผิวเคลือบกันน้ำกับ ADH
ซึ่งเป็นกลไกเชื่อมประสานที่อุณหภูมิห้อง

ชื่อทางการค้า 4HBA
ชื่อทางเคมี 4-ไฮโดรออกซีบิวทิล อะคริเลต
สูตรทางเคมี
หมายเลข CAS 2478-10-6
คุณสมบัติ ของเหลวใส
การประยุกต์ใช้งาน (ไวต่อแรงกดดัน) ยึดติด
ทาสี / เคลือบ
ยูวีเรซิ่น
วัตถุดิบของยูรีเทน อะคริเลต
ชื่อทางการค้า CHDMMA
ชื่อทางเคมี 1,4-ไซโคลเฮกเซนไดเมทธานอล โมโนอะคริเลต
สูตรทางเคมี
หมายเลข CAS 23117-36-4
คุณสมบัติ ของเหลวใส
การประยุกต์ใช้งาน (ไวต่อแรงกดดัน) ยึดติด
ทาสี / เคลือบ / ต่อต้าน
ยูวีเรซิ่น
วัตถุดิบของยูรีเทน อะคริเลต
ชื่อทางการค้า 4HBAGE
ชื่อทางเคมี 4-ไฮโดรบิวทิล อะคริเลต ไกลซิดิลอีเธอร์
สูตรทางเคมี
หมายเลข CAS 119692-59-0
คุณสมบัติ ของเหลวใส
การประยุกต์ใช้งาน (ไวต่อแรงกดดัน) ยึดติด
ทาสี / เคลือบ
ยูวีเรซิ่น
วัตถุดิบของอีพ็อกซี อะคริเลต
ชื่อทางการค้า DAAM
ชื่อทางเคมี ไดอะซิโตน อะคริลาไมด์
สูตรทางเคมี
หมายเลข CAS 2873-97-4
คุณสมบัติ จุดหลอมเหลว 56 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน (ไวต่อแรงกดดัน) ยึดติด
ทาสี
เคลือบ
สามารถเชื่อมเกี่ยวที่อุณหภูมิห้อง     เคลือบน้ำ
(ถูกใช้ในการรวมกับ ADH)
ชื่อทางการค้า ADH
ชื่อทางเคมี กรดอะดีพิค ไฮดราไซด์
สูตรทางเคมี
หมายเลข CAS 1071-93-8
คุณสมบัติ จุดหลอมเหลว 177 - 184 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน ตัวเชื่อมเกี่ยวในการเคลือบน้ำ
(ใช้ในการผสมกับ DAAM)
ตัวทำให้อีพ็อกซีเรซิ่นแข็งตัว
All Rights Reserved.Copyright(C) Nippon Kasei Chemical Co.,Ltd