รายชื่อผลิตภัณฑ์ เอไมด์กรดไขมัน

Nippon Kasei Chemical Co.,Ltd

japanese privacypolicy sitemap
home profile product Responsible Care Inquiries

English page

รายชื่อผลิตภัณฑ์
   

รายชื่อผลิตภัณฑ์ เอไมด์กรดไขมัน

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพเรซิ่นหรือยางและการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นผิวผลิตภัณฑ์เรซิ่นหรือยาง
การประยุกต์ใช้งานมีดังต่อไปนี้ สารหล่อลื่น ตัวต่อต้านการขัดขวาง ตัวกระจาย ตัวปลดการเชื่อม ตัวก่อเจล

ชื่อทางการค้า DIAMID Y
ชื่อทางเคมี ลอวราไมด์
สูตรทางเคมี C11H23CONH2
หมายเลข CAS 1120-16-7
จุดหลอมเหลว 87 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวยับยั้งการขัดขวาง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
ตัวกระตุ้น
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
โพเลโอรีฟีน (PP,LDPE,L-LDPE)
ยาง
หมึก, สี
กระดาษความร้อน
ชื่อทางการค้า DIAMID KP
ชื่อทางเคมี แพลไมทาไมด์
สูตรทางเคมี C15H31CONH2
หมายเลข CAS 629-54-9
จุดหลอมเหลว 100 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวยับยั้งการขัดขวาง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
ตัวกระตุ้น
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
โพเลโอรีฟีน (PP,LDPE,L-LDPE)
ยาง
หมึก, สี
กระดาษความร้อน
ชื่อทางการค้า AMIDE AP-1
ชื่อทางเคมี เสตรียราไมด์
สูตรทางเคมี C17H35CONH2
หมายเลข CAS 124-26-5
จุดหลอมเหลว 101 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวยับยั้งการขัดขวาง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
ตัวกระตุ้น
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
โพเลโอรีฟีน (PP,LDPE,L-LDPE)
ยาง
หมึก, สี
กระดาษความร้อน
ชื่อทางการค้า DIAMID BH
ชื่อทางเคมี บีเฮเนไมด์
สูตรทางเคมี C21H43CONH2
หมายเลข CAS 3061-75-4
จุดหลอมเหลว 110 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวยับยั้งการขัดขวาง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
ตัวกระตุ้น
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
โพเลโอรีฟีน (PP,LDPE,L-LDPE)
ยาง
หมึก, สี
กระดาษความร้อน
ชื่อทางการค้า DIAMID KH
ชื่อทางเคมี 12-ไฮดรอกซีเสตรียราไมด์
สูตรทางเคมี C17H34(OH)CONH2
หมายเลข CAS 7059-49-6
จุดหลอมเหลว 107 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวยับยั้งการขัดขวาง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
ตัวกระตุ้น
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
โพเลโอรีฟีน (PP,LDPE,L-LDPE)
ยาง
หมึก, สี
กระดาษความร้อน
ชื่อทางการค้า DIAMID O-200
ชื่อทางเคมี โอลีไมด์
สูตรทางเคมี C17H33CONH2
หมายเลข CAS 301-02-0
จุดหลอมเหลว 75 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น ตัวปิดกั้นยับยั้ง (วัตถุดิบพื้นฐาน)
โพเลโอรีฟีน (PP,LDPE,L-LDPE)
ยาง, หมึก, สี
ชื่อทางการค้า DIAMID L-200
ชื่อทางเคมี เฮอรูเคไมด์
สูตรทางเคมี C21H41CONH2
หมายเลข CAS 112-84-5
จุดหลอมเหลว 81 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น ตัวปิดกั้นยับยั้ง (วัตถุดิบพื้นฐาน)
โพเลโอรีฟีน (PP,LDPE,L-LDPE)
ยาง, หมึก, สี
ชื่อทางการค้า NIKKA AMIDE S
ชื่อทางเคมี เอ็น-เสตรียรีล เสตรียราไมด์
สูตรทางเคมี C17H35CONHC18H37
หมายเลข CAS 13276-08-9
จุดหลอมเหลว 95 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวยับยั้งการขัดขวาง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, PA
ชื่อทางการค้า NIKKA AMIDE SO
ชื่อทางเคมี เอ็น-เสตรียรีล โอลีไมด์
สูตรทางเคมี C17H33CONHC18H37
หมายเลข CAS 6592-63-2
จุดหลอมเหลว 67 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวยับยั้งการขัดขวาง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, PA
ชื่อทางการค้า NIKKA AMIDE OS
ชื่อทางเคมี เอ็น-โอเรล เสตรียราไมด์
สูตรทางเคมี C17H35CONHC18H35
หมายเลข CAS 41562-24-7
จุดหลอมเหลว 74 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวยับยั้งการขัดขวาง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, PA
ชื่อทางการค้า NIKKA AMIDE SE
ชื่อทางเคมี เอ็น-เสตรียรีล เฮอรูเคไมด์
สูตรทางเคมี C21H41CONHC18H37
หมายเลข CAS 10094-45-8
จุดหลอมเหลว 69 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวยับยั้งการขัดขวาง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, PA
ชื่อทางการค้า METHYLOL AMIDE
ชื่อทางเคมี เอ็น-เมธาโลลเสตรียราไมด์
สูตรทางเคมี C17H35CONHCH2OH
หมายเลข CAS 3370-35-2
จุดหลอมเหลว 110 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น ตัวยับยั้งการขัดขวาง (วัตถุดิบพื้นฐาน)
EPS, ABS, PS ฯลฯ, กระดาษความร้อน
ชื่อทางการค้า BISAMIDE LA
ชื่อทางเคมี เมทิลีนบิส เสตรียราไมด์
สูตรทางเคมี (C17H35CONH)2CH2
หมายเลข CAS 109-23-9
จุดหลอมเหลว 142 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น (วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC (ฟิล์มสำหรับการเกษตร ฯลฯ) ABS, PS ฯลฯ
ชื่อทางการค้า SLIPACKS C
ชื่อทางเคมี เอทิลีนบิส แคพราไมด์
สูตรทางเคมี (C9H19CONH)2(CH2)2
หมายเลข CAS 51139-08-3
จุดหลอมเหลว 161 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวปิดกั้นยับยั้ง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, ABS, PS
หมึก, สี
ตัวประสาน, หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ชื่อทางการค้า SLIPACKS L
ชื่อทางเคมี เอทิลีนบิส ลอวราไมด์
สูตรทางเคมี (C11H23CONH)2(CH2)2
หมายเลข CAS 7003-56-7
จุดหลอมเหลว 157 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวปิดกั้นยับยั้ง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, ABS, PS
หมึก, สี
ตัวประสาน, หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ชื่อทางการค้า SLIPACKS E
ชื่อทางเคมี เอทิลีนบิส เสตรียราไมด์
สูตรทางเคมี (C17H35CONH)2(CH2)2
หมายเลข CAS 110-30-5
จุดหลอมเหลว 145 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวปิดกั้นยับยั้ง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, ABS, PS
หมึก, สี
ตัวประสาน, หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ชื่อทางการค้า SLIPACKS H
ชื่อทางเคมี เอทิลีนบิส 12-ไฮดรอกซีเสตรียราไมด์
สูตรทางเคมี (C17H34(OH)CONH)2(CH2)2
หมายเลข CAS 123-26-2
จุดหลอมเหลว 145 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวปิดกั้นยับยั้ง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, ABS, PS
หมึก, สี
ตัวประสาน, หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ชื่อทางการค้า SLIPACKS B
ชื่อทางเคมี เอทิลีนบิส บีเฮเนไมด์
สูตรทางเคมี (C21H43CONH)2(CH2)2
หมายเลข CAS 7445-68-3
จุดหลอมเหลว 142 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวปิดกั้นยับยั้ง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, ABS, PS
หมึก, สี
ตัวประสาน, หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ชื่อทางการค้า SLIPACKS ZHS
ชื่อทางเคมี เฮกซะเมทิลีนบิส เสตรียราไมด์
สูตรทางเคมี (C17H35CONH)2(CH2)6
หมายเลข CAS ยังไม่ได้ลงทะเบียน
จุดหลอมเหลว 140 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวปิดกั้นยับยั้ง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, ABS, PS
หมึก, สี
ตัวประสาน, หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ชื่อทางการค้า SLIPACKS ZHB
ชื่อทางเคมี เฮกซะเมทิลีนบิส บีเฮเนไมด์
สูตรทางเคมี (C21H43CONH)2(CH2)6
หมายเลข CAS ยังไม่ได้ลงทะเบียน
จุดหลอมเหลว 142 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวปิดกั้นยับยั้ง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, ABS, PS
หมึก, สี
ตัวประสาน, หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ชื่อทางการค้า SLIPACKS ZHH
ชื่อทางเคมี เฮกซะเมทิลีนบิส 12-ไฮดรอกซีเสตรียราไมด์
สูตรทางเคมี (C17H34(OH)CONH)2(CH2)6
หมายเลข CAS 55349-01-4
จุดหลอมเหลว 135 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวปิดกั้นยับยั้ง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, ABS, PS
หมึก, สี
ตัวประสาน, หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ชื่อทางการค้า SLIPACKS ZSA
ชื่อทางเคมี เอ็น,เอ็น'-ดิสเตรียล เอดิพาไมด์
สูตรทางเคมี (C18H37NHCO)2(CH2)4
หมายเลข CAS 25151-31-9
จุดหลอมเหลว 141 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวปิดกั้นยับยั้ง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, ABS, PS
หมึก, สี
ตัวประสาน, หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ชื่อทางการค้า SLIPACKS O
ชื่อทางเคมี เอทิลีนบิส โอเลเอไมด์
สูตรทางเคมี (C17H33CONH)2(CH2)2
หมายเลข CAS 110-31-6
จุดหลอมเหลว 119 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวปิดกั้นยับยั้ง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, ABS, PS
หมึก, สี
ตัวประสาน, หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ชื่อทางการค้า SLIPACKS ZHO
ชื่อทางเคมี เฮกซะเมทิลีนบิส โอเลเอไมด์
สูตรทางเคมี (C17H33CONH)2(CH2)6
หมายเลข CAS 6283-37-0
จุดหลอมเหลว 110 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวปิดกั้นยับยั้ง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, ABS, PS
หมึก, สี
ตัวประสาน, หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ชื่อทางการค้า SLIPACKS ZOA
ชื่อทางเคมี เอ็น,เอ็น'-ดิโอลีล เอดิพาไมด์
สูตรทางเคมี (C18H35NHCO)2(CH2)4
หมายเลข CAS 85888-37-5
จุดหลอมเหลว 118 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน สารหล่อลื่น
ตัวปิดกั้นยับยั้ง
น้ำมันหล่อลื่นแม่พิมพ์
ตัวกระจาย
(วัตถุดิบพื้นฐาน)
PVC, EVA, TPU, ABS, PS
หมึก, สี
ตัวประสาน, หมึกพิมพ์ ฯลฯ
All Rights Reserved.Copyright(C) Nippon Kasei Chemical Co.,Ltd