รายชื่อผลิตภัณฑ์ TAIC™ [ไตรอัลลิล ไอโซไซยานูเรต]

Nippon Kasei Chemical Co.,Ltd

japanese privacypolicy sitemap
home profile product Responsible Care Inquiries

English page

รายชื่อผลิตภัณฑ์
   

รายชื่อผลิตภัณฑ์ TAIC ™[ไตรอัลลิล ไอโซไซยานูเรต]

การเพิ่ม TAIC™ เข้าไปยังกระบวนการการเชื่อมประสานพอลิเมอร์และยางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมประสาน การทนต่อความร้อน และคุณสมบัติเชิงกลได้อย่างมาก

การประยุกต์ใช้งานมีดังต่อไปนี้
- ผลิตภัณฑ์ยางหรือเรซินปั้นต่างๆ (โอริง ท่อยาง สายเคเบิล และอื่น ๆ)
- แผ่นฟิล์ม EVA สำหรับห่อหุ้มแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์
- วัสดุสำหรับแผ่นลามิเนต (PPE, PPO)

ชื่อทางการค้า TAIC
ชื่อทางเคมี ไตรอัลลิล ไอโซไซยานูเรต
สูตรทางเคมี C12H15N3O3
หมายเลข CAS 1025-15-6
คุณสมบัติ จุดหลอมเหลว 25 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้งาน - ตัวแทนร่วมในการเชื่อมประสานสำหรับยางและเรซิ่น
- แผ่นฟิล์ม EVA สำหรับห่อหุ้มแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์
- วัสดุสำหรับแผ่นลามิเนต (PPE, PPO)
ชื่อทางการค้า TAIC M60
ชื่อทางเคมี ไตรอัลลิล ไอโซไซยานูเรต และแคลเซียมซิลิเกต
สูตรทางเคมี ไตรอัลลิล ไอโซไซยานูเรต : C12H15N3O3
แคลเซียมซิลิเกต : CaSiO3
หมายเลข CAS ไตรอัลลิล ไอโซไซยานูเรต : 1025-15-6
แคลเซียมซิลิเกต : 1344-95-2
คุณสมบัติ ลักษณะ: ผงสีเทา
การประยุกต์ใช้งาน ตัวแทนร่วมในการเชื่อมประสานสำหรับยางและเรซิ่น
ชื่อทางการค้า TAIC WH60
ชื่อทางเคมี ไตรอัลลิลไอโซไซยานูเรต และ ไวท์คาร์บอน
สูตรทางเคมี ไตรอัลลิล ไอโซไซยานูเรต : C12H15N3O3
ไวท์คาร์บอน (ซิลิกาไดออกไซด์) :  SiO2
หมายเลข CAS ไตรอัลลิล ไอโซไซยานูเรต : 1025-15-6
ไวท์คาร์บอน (ซิลิกาไดออกไซด์) : 112926-00-8
คุณสมบัติ ลักษณะ: ผงสีขาว
การประยุกต์ใช้งาน ตัวแทนร่วมในการเชื่อมประสานสำหรับยางและเรซิ่น
ชื่อทางการค้า TMAIC
ชื่อทางเคมี ไตรเมทธัลลิล ไอโซไซยานูเรต
สูตรทางเคมี C15H21N3O3
หมายเลข CAS 6291-95-8
คุณสมบัติ จุดหลอมเหลว 86 องศาเซลเซียส 
การประยุกต์ใช้งาน ตัวแทนร่วมในการเชื่อมประสานสำหรับยางและเรซิ่น
ชื่อทางการค้า TAIC พรีพอลิเมอร์
ชื่อทางเคมี ไตรอัลลิล ไอโซไซยานูเรต พรีพอลิเมอร์
สูตรทางเคมี (C12H15N3O3)n
หมายเลข CAS 26355-18-0
คุณสมบัติ ลักษณะ: ผงสีขาว
การประยุกต์ใช้งาน ตัวแทนร่วมในการเชื่อมประสานสำหรับยางและเรซิ่น
ชื่อทางการค้า TAIC6B
ชื่อทางเคมี 1,3,5-ทริส(2,3-ไดโบรโมโพรพิล) ไอโซไซยานูเรต
สูตรทางเคมี C12H15N3O3Br6
หมายเลข CAS 52434-90-9
คุณสมบัติ ลักษณะ: ผงสีเหลืองเล็กน้อย
การประยุกต์ใช้งาน ฉนวนกันไฟสำหรับ PP และ พอลิสไตรีน
(การกันไฟจะดีขึ้นเมื่อใช้ Sb2O3 ร่วมด้วย) 
All Rights Reserved.Copyright(C) Nippon Kasei Chemical Co.,Ltd