เรซินไวต่อแสงยูวีสำหรับชั้นเคลือบ

Nippon Kasei Chemical Co.,Ltd

japanese privacypolicy sitemap
home profile product Responsible Care Inquiries

English page

รายชื่อผลิตภัณฑ์
   

เรซินไวต่อแสงยูวีสำหรับชั้นเคลือบ

เราใช้ผลิตภัณฑ์เรซินไวต่อแสงยูวีเคลือบฟิล์มและอุปกรณ์ไฟฟ้า
การประยุกต์ใช้งานมีดังต่อไปนี้

ชื่อทางการค้า UV-100
ชื่อทางเคมี อะคริเลต เอสเทอ
อีพ็อกซี่เรซิ่น
สูตรทางเคมี ความลับทางการค้า
หมายเลข CAS ความลับทางการค้า
คุณสมบัติ ฉนวนไฟฟ้า
ฉนวนกันชื้น
การประยุกต์ใช้งาน ฟิล์มเก็บประจุ
ชื่อทางการค้า UV-AS
ชื่อทางเคมี สารผสมอะคริเลต เอสเทอ
สูตรทางเคมี ความลับทางการค้า
หมายเลข CAS ความลับทางการค้า
คุณสมบัติ โปร่งใส             แข็ง
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
การประยุกต์ใช้งาน พื้นผิวแสดงผล
ตัวป้องกันพื้นผิวพลาสติก
All Rights Reserved.Copyright(C) Nippon Kasei Chemical Co.,Ltd