Nhựa có khả năng cứng lại khi gặp tia UV dùng cho lớp phủ

Nippon Kasei Chemical Co.,Ltd

japanese privacypolicy sitemap
home profile product Responsible Care Inquiries

English page

DANH MỤC

TAIC™
[TRIALLYL ISOCYANURATE]

SẢN PHẨM AMIT AXIT BÉO

Nhựa có khả năng cứng lại khi gặp tia UV dùng cho lớp phủ

SẢN PHẨM MONOME ACRYLAT

   

Nhựa có khả năng cứng lại khi gặp tia UV dùng cho lớp phủ

Các sản phẩm nhựa có khả năng cứng lại khi gặp tia UV được dùng để phủ lên phim và các linh kiện điện.
Ứng dụng như sau.

Thương hiệu UV-100
Tên hóa học Ê-te acrylat
Nhựa Epoxy
Công thức hóa học Bí mật thương mại
Số CAS Bí mật thương mại
Thuộc tính Cách điện
Chống ẩm 
Ứng dụng Tụ phim
Thương hiệu UV-AS
Tên hóa học Hỗn hợp Ê-te acrylat
Công thức hóa học Bí mật thương mại
Số CAS Bí mật thương mại
Thuộc tính Trong suốt
Cứng 
Chống nhiễm điện
Ứng dụng Mặt màn hình
Bảo vệ bề mặt nhựa
All Rights Reserved.Copyright(C) Nippon Kasei Chemical Co.,Ltd